Huisregels bloemencorso Leersum 2021

HUISREGELS 
Door betreden van het evenemententerrein ga je akkoord met onze huisregels. 

ALGEMEEN 
Stichting Bloemencorso Leersum, danwel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele schade, die bezoekers van het evenement of locatie ondervinden. 

LEEFTIJD 
Voor het betreden van het evenemententerrein van Stichting Bloemencorso Leersum geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht. Indien geen legitimatiebewijs getoond kan worden zal de toegang tot het evenement geweigerd worden. 

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID 
Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de “Zero Tolerance” regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft- en harddrugs zijn toegestaan op het terrein. 

TOEGANG 
Bezoekers van 18 jaar en ouder krijgen, bij de entree van het evenemententerrein, een polsbandje waarmee aangetoond wordt dat zij alcoholhoudende consumpties kunnen kopen en nuttigen. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar krijgen een polsbandje waarmee aangetoond wordt dat zij louter alcoholvrije consumpties kunnen aanschaffen. 

TOEGANG ONDER INVLOED 
Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, wordt de toegang geweigerd. Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd bij controle. 

TOEGANGSCONTROLE 
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang kan worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. 

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES 
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden.  
Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie. 

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN 
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden. Dit alles op straffe van inbeslagname en / of aangifte. 

Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder aanwijsbare toestemming van de organisatie. 

DIEFSTAL EN VERLIES 
De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen.  

MUNTEN 
Drank wordt betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant als met pinpas kan worden betaald. 

TOILETTEN 
Op het terrein zijn voldoende toiletten te vinden. Tegen betaling kan er gebruikt worden gemaakt van de sanitaire unit. Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd. 

EHBO 
Op het festivalterrein is EHBO aanwezig. Hier kun je terecht voor ernstige gevallen, maar ook voor kleine dingen zoals een paracetamol of pleister. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden.  

EIGEN RISICO 
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Stichting Bloemencorso Leersum alsmede de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of (im)materiële schade die de bezoeker(s) van de locatie zowel binnen als buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden. 

OVERIGE SITUATIES 
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie. 

Chat openen
1
Heeft u een vraag aan ons?
Hallo,
Kan ik u helpen? Als u op Chat openen drukt dan wordt u naar Whatsapp. doorgezet.