Inschrijfformulier Luxewagens

Er zijn geen inschrijfkosten aan deze categorie verbonden. Alleen vragen wij u wel om dit jaar een advertentie te plaatsen in ons programmaboekje van minimaal ¼ pagina t.w.v. z/w € 116,00 of kleur € 175,00 euro.

    Tekst voor in het programmaboekje (maximaal 130 woorden): 
    De tekst voor het programmaboekje is aan te leveren via deze LINK
    (Graag zo spoedig mogelijk in verband met de deadline van het boekje medio eind mei.)